Poprawna pisownia

nie jest

Poprawna pisownia, znaczenie: zaprzeczony czasownik nie jest należy zapisywać rozdzielnie. Jest to zgodne z zasadą języka polskiego, że wszystkie czasowniki piszemy z partykułą nie oddzielnie.
Nie jest to zaprzeczenie słowa jest, oznaczającego istnienie, życie, a także przebywanie w jakimś miejscu. Nie jest to także brak uczestnictwa w czymś, brak pewnych uczuć, doznań lub stanów. Może być wykorzystane w celu opisania cech, których dana rzecz lub osoba nie posiada. Zaprzecza także trwaniu pewnych stanów czy wydarzeniom.

Przykłady poprawnej pisowni

Ta szafka nie jest tak wysoka, jak mi się wydawało, więc powinna zmieścić się pod skosem.
Kasia nie jest w trzeciej klasie, tylko w czwartej, więc zaczęła już mieć trudniejsze lekcje.
On nie jest smutny ani zawiedziony, myślę, że tylko poczuł zmęczenie po całym dniu.


Niepoprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia