Poprawna pisownia

trud

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo trud należy zapisywać przez u. Jest to wyraz pochodzenia staropolskiego, którego pisownia została uwarunkowana historycznie. Wywodzi się od takich prasłowiańskich wyrazów jak trudi, truditi.
Wyraz trud to inaczej coś mozolnego, ciężkiego do zrealizowania. Są to także starania, które wkładamy w proces pokonania problemów.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej trud nie poszedł na marne, ponieważ pracodawca docenił pracę i dał jej większą wypłatę.
Mozolny trud nie zawsze się opłaca, szczególnie, jeśli nie dostaje się za to żadnej nagrody.
Jego trud nie został przez nikogo doceniony, ponieważ nie pochwalił się swoimi osiągnięciami.


Niepoprawna pisownia

tród

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trót

Niepoprawna pisownia