Niepoprawna pisownia

rozpróć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozpruć

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to czasownik, oznaczający przecięcie lub wyciągnięcie nitki, zszywającej materiały. Potocznie mówimy tak również na przecięcie czegoś na powierzchni, z kolei w mowie slangowej rozpruć się oznacza niedochowanie tajemnicy.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez u otwarte. Pisownię tę należy zapamiętać, jako że we współczesnej polszczyźnie nie ma reguły, która jednoznacznie uzasadniałaby ten zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeżeli kupisz zbyt ciasne spodnie, to szybko się rozprują.
Kiedy siadając, usłyszałam ciche trzaśnięcie, wiedziałam, że to sukienka rozpruła mi się z tyłu.
Te spodnie nadają się wyłącznie na łaty, zaraz je rozpruję.


Niepoprawna pisownia

rospruć

Niepoprawna pisownia