Oba opisane poniżej wyrazy funkcjonują w słowniku języka polskiego, jednak pomimo identycznego brzmienia oznaczają coś zupełnie innego. W związku z tym warto zapoznać się z definicjami obu wariantów, a także utrwalić tę wiedzę studiując nasze przykłady praktycznego użycia obu słów w zdaniach. Przypominamy również o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

zżuta

Poprawna pisownia, znaczenie: zżuta to odmieniony w rodzaju żeńskim przymiotnik utworzony od czasownika dokonanego zżuć, oznaczającego: żując, dokładnie coś pogryźć.

Przykłady poprawnej pisowni

Zżuta guma przykleiła mi się do podeszwy buta – to tylko pogorszyło mi humor.
To nie zwykły paproch, tylko zżuta guma.
Kolejna zżuta guma została przyklejona pod ławką w szkole – to wyjątkowo nieeleganckie zachowanie.


Poprawna pisownia

zrzuta

Poprawna pisownia, znaczenie: zrzuta to z kolei potoczne określenie składki oraz zrzutki.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasza zrzuta na urodziny Marka trwa jeszcze tylko dziś.
Macie ochotę na pizzę? Może jakaś zrzuta?
Zrzuta na wspólny wyjazd do Gdańska to był naprawdę świetny pomysł.