Zarówno wyrażenie ciocię, jak i ciocie występuje na co dzień w języku polskim. Należy jednak zwrócić uwagę, że słów tych nie należy stosować zamiennie, bo pomimo niemal identycznego brzmienia, stanowią one odmienne formy wyrazu podstawowego. W tym przypadku jest nim rzeczownik ciocia, którym określamy siostrę naszej matki lub ojca, a w szerszym znaczeniu również żonę każdego z wujków czy stryjów. Zapoznaj się z definicjami i przykładami użycia obu wariantów – pomoże Ci to nie popełnić błędu ortograficznego. W razie wątpliwości pamiętaj o możliwości zadania swojego pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

ciocię

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie ciocię to z kolei rzeczownik podstawowy odmieniony w bierniku liczby pojedynczej. Warto zapamiętać, że we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, iż rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które są zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na a oraz i, w bierniku liczby pojedynczej przyjmują końcówkę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Na siłowni spotkałam Twoją ciocię ze strony mamy – pytała co u Ciebie.
Pytałam wczoraj ciocię Anię, czy będzie mogła przyjść na moje urodziny, ale nie była jeszcze tego pewna.
Zawiadomiłam ciocię Krysię o śmierci jej kuzyna – była zdruzgotana.


Poprawna pisownia

ciocie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ciocie to postać odmieniona w mianowniku, bierniku oraz wołaczu liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Na moje wesele przyjechały tylko dwie ciocie, a zaprosiłam ich co najmniej pięć.
Obecne na przedstawieniu starsze ciocie nie starały się ukryć wzruszenia.
Spotkane przeze mnie w sklepie ciocie wyściskały mnie i zasypały pytaniami o mojego synka.