Poprawna pisownia

komplet

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo komplet należy zapisywać zawsze przez om. Rzeczownik ten został zapożyczony z języka francuskiego (complet), gdzie trafił prosto z łaciny (completus). Został przeniesiony do języka polskiego w niemal oryginalnej wersji, w związku z czym jego zapis można wyjaśnić za pomocą reguły, która mówi, że literę ą w śródgłosie zapisujemy w zapożyczeniach, które zostały całkowicie spolszczone, a w tym przypadku tak nie jest.
Komplet to zbiór elementów, które składają się na całość. Jest to także określenie na grupę osób, która ma konkretny cel i wypełniła wszystkie miejsca. Słowem tym określano też kiedyś grupę uczniów, która wspólnie pobierała korepetycje i uczyła się. Podczas II wojny światowej były to również tajne lekcje, tzw. komplety, które odbywały się poza szkołą, w tajemnicy przed okupantem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, nie przyjmę dzisiaj więcej pacjentów, bo mam już komplet, zapisz ich na inny dzień.
Zofia kupiła sobie nowy komplet naczyń obiadowych i sztućców w związku z przyjęciem, które ma zamiar urządzić.
Marek ma komplet garniturów, ale w żadnym z nich nie chodzi, bo uważa, że nie są zbyt wygodne.


Niepoprawna pisownia

kąplet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompled

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąpled

Niepoprawna pisownia