Poprawna pisownia

wstaliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wstali by

Niepoprawna pisownia