Niepoprawna pisownia

nie ukończone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieukończone

Poprawna pisownia