Niepoprawna pisownia

muc

Niepoprawna pisownia, wyjątek: muc w znaczeniu lichy koń.


Poprawna pisownia

móc

Poprawna pisownia, znaczenie: bezokolicznik czasownika móc zawsze powinien być zapisywany przez ó. Jest to słowo, które podczas odmiany przybiera formy pokrewne, posiadające o. Oznacza to, że zachodzi w nim wymiana ó na o, która warunkuje zapisywanie go przez o z kreską. Przykładem może być: mójja mogę.
Móc czyli mieć możliwość, sposobność albo prawo wykonania czegoś, przy czym określenie może odnosić się do prawdopodobieństwa wykonania danej czynności w przyszłości. To jednocześnie posiadanie umiejętności lub zdolności. Może służyć do wyrażenia chęci.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym móc pójść jutro z tobą do kina, ale niestety będę musiał przygotować prezentację do pracy.
Kasia wybrała dla siebie studia pedagogiczne, aby móc pracować z dziećmi w podstawówce.
Ile trzeba mieć charyzmy, aby móc przekonać innych do swojego zdania w każdej sytuacji?


Niepoprawna pisownia

módz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mudz

Niepoprawna pisownia