Choć oba wyrażenia funkcjonują w języku polskim, a dodatkowo brzmią bardzo podobnie, nie należy stosować ich wymiennie, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. Zachęcamy do poznania obu znaczeń przez lekturę naszych definicji i przykładów praktycznego użycia, a w razie niejasności także przez pozostawienie pytania do naszej redakcji w sekcji komentarzy pod tekstem.

Poprawna pisownia

złączą

Poprawna pisownia, znaczenie: złączą to odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przyszłym prostym, czasownik złączyć. Oznacza on: połączyć, dokonać złączenia ze sobą kilku elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

Już za tydzień organizujemy wielkie spotkanie właścicieli labradorów. Niech złączą nas psy!
Trener przyznał, że potrzebuje jeszcze co najmniej dwóch zawodników, którzy złączą drużynę w zwycięską całość.
Tego dnia przy krzyżach w całej Polsce czuwać będą ludzie, którzy o północy złączą się w modlitwie za ojczyznę.


Poprawna pisownia

złączom

Poprawna pisownia, znaczenie: złączom to z kolei odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik złącze. Nazywamy tak miejsce połączenia, złączenia, kontaktu, ale również element łączący. Złącze to dodatkowo zespół złożony z wtyku i gniazdka. Warto zwrócić uwagę na końcówkę tego wyrazu – zasady pisowni polskiej mówią, że w rzeczownikach odmienionych w celowniku liczby mnogiej na końcu każdorazowo powinny znaleźć się głoski om.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki aż czterem złączom USB użytkownik nie musi wybierać co podłączyć do komputera.
Dzięki trzem złączom ładującym, ten powerbank może zasilić więcej niż jedno urządzenie.
Wśród innych kluczowych cech tej wieży warto wspomnieć o maksymalnej swobodzie połączeń dzięki przeróżnym złączom.