Poprawna pisownia

więź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wienź

Niepoprawna pisownia