Poprawna pisownia

huk

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo huk powinno być zawsze zapisywane przez h, choć jego pisownię trudno jest wyjaśnić ogólnymi zasadami ortograficznymi języka polskiego. Być może została ona uwarunkowana historycznie, gdyż może to być słowo zapożyczone lub wzorowane na dźwiękonaśladowczych wyrazach z innych języków słowiańskich. Prawdopodobnie występuje w polszczyźnie już od XVII wieku.
Huk to rzeczownik dźwiękonaśladowczy, oznaczający silny, głośny odgłos, który może być związany z wybuchem, upadkiem, wystrzałem, ale również dźwiękiem pracujących urządzeń i maszyn. Potocznie używa się go, aby podkreślić wielką ilość czegoś lub ogromne poruszenie ludności.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wybuchła bomba, najpierw usłyszeliśmy wielki huk i wszystko zadrżało. Dopiero potem rozległy się syreny.
Po całym dniu pracy miałem wrażenie, że głowa mi zaraz pęknie z bólu z powodu huku maszyn.
W tej książce będziesz miał huk ciekawych przygód, dlatego przeczytaj ją koniecznie w tym tygodniu.


Niepoprawna pisownia

chuk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chók

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hók

Niepoprawna pisownia