Niepoprawna pisownia

komuni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komunii

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz komunia najczęściej używany jest w religii chrześcijańskiej. Może oznaczać zarówno spożywanie hostii, jak również samą hostię pod postacią okrągłego opłatka oraz wina, które mają symbolizować ciało i krew Chrystusa. Według kościoła katolickiego jest to również część mszy, podczas której zebrani wierni przystępują do sakramentu. Komunią nazywa się także dane stowarzyszenie, społeczność lub otoczenie. Z kolei Pierwsza Komunia Święta to uroczystość przystąpienia dzieci po raz pierwszy do komunii.
Poprawną formą zapisu jest komunii. Wyjaśnia to reguła ortograficzna, która mówi, że rzeczowniki zakończone na -nia, wymawiane jako -ńja, należy w trakcie odmiany przez przypadki zapisywać przez -nii. Słowo komunii jest doskonałym tego przykładem.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas rozdawania komunii przez księdza jedna z wiernych zemdlała, ponieważ w kościele panował upał.
Moja ciocia z Kanady była na mojej Pierwszej Komunii Świętej, więc wszyscy byliśmy zadowoleni.
Nieznani sprawcy dopuścili się profanacji komunii, dlatego ksiądz postanowił wezwać policję, by zajęła się tą sprawą.


Niepoprawna pisownia

komunji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komunjii

Niepoprawna pisownia