Poprawna pisownia

nie tolerowała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietolerowała

Niepoprawna pisownia