Niepoprawna pisownia

z tąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stąd

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten to zaimek, posługując się którym możemy wyznaczyć miejsce, gdzie znajduje się osoba mówiąca lub też z którego zaczyna się jakieś działanie lub wydarzenie. Możemy go również użyć do wprowadzenia zdania (lub też jego równoważnika), które określać będzie następstwo wcześniejszego faktu. Stąd może także wskazać na przyczynę, źródło lub punkt wyjścia jakieś sytuacji lub stanu.
Jest to termin, który bardzo często zapisywany jest niepoprawnie – przez z lub niekiedy w formie dwóch osobnych wyrazów. Oczywiście jest to błędne. Jedyną dopuszczalną przez językoznawców formą zapisu jest forma stąd. Błędy w pisowni bardzo często wynikają tu z niewłaściwej wymowy słowa. Jako że dla człowieka nieco trudniejsze jest wymówienie dwóch spółgłosek bezdźwięcznych obok siebie (w tym przypadku jest to s lub t), to zdarza nam się upraszczać artykulację poprzez zmianę s na z.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie podoba mi się ta restauracja, chodźmy stąd i znajdźmy inne miejsce.
Nie spojrzał na sygnalizator przed wjazdem na skrzyżowanie i stąd ten okropny wypadek.
Codziennie wstaje zbyt późno i stąd jego częste spóźnianie się do szkoły.


Niepoprawna pisownia

ztąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tont

Niepoprawna pisownia