Poprawna pisownia

ziemi

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu słowa ziemi, jest użycie na końcu tylko jednego -i. Wyjaśnia to reguła, która mówi, że wyrazy rodzimego pochodzenia zapisujemy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku z końcówką -i. Słowo ziemi jest pochodzenia rodzimego, wywodzi się od rzeczownika ziemia.
Ziemia to inaczej grunt albo podłoże. Może również odnosić się do działki rolniczej albo budowlanej. W znaczeniu geograficznym nazywa się ją glebą albo krainą geograficzną.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój pies wykopał taką dziurę w ziemi, że można by tam wrzucić piłkę do nogi i jeszcze by się coś zmieściło.
Dzieci ułożyły koc na ziemi, przez co później trzeba go było dokładnie wytrzepać, żeby nie wniosły piasku do domu.
Potrzebuję trzech lub czterech worków ziemi pod iglaki, bo zamierzam niebawem przesadzać tuje.


Niepoprawna pisownia

ziemii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ziemji

Niepoprawna pisownia