Niepoprawna pisownia

nie stanowiące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestanowiące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestanowionce

Niepoprawna pisownia