Niepoprawna pisownia

przyiścia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyjścia

Poprawna pisownia