Niepoprawna pisownia

stszeli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

strzeli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stżeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szczeli

Niepoprawna pisownia