Poprawna pisownia

subtelna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

suptelna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóptelna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóbtelna

Niepoprawna pisownia