Niepoprawna pisownia

nie specjalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespecjalna

Poprawna pisownia