Poprawna pisownia

kolarz

Poprawna pisownia, znaczenie: mężczyzna uprawiający sport kolarski.

Przykłady poprawnej pisowni

Pierwszy kolarz niebawem przekroczy linię mety wyścigu.
Lubię jeździć na rowerze, ale kolarz ze mnie marny.


Niepoprawna pisownia

kolasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kolaż

Poprawna pisownia, znaczenie: kompozycja plastyczna z różnych materiałów; mieszanina różnych elementów, stylów, gatunków; metoda tworzenia mieszanin tego typu.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas wizyty w galerii sztuki największe wrażenie zrobił na mnie przepiękny kolaż.
Kolaż to moja ulubiona technika artystyczna.