Poprawna pisownia

krwi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo krwi zapisujemy poprawnie przez jedno -i na końcu. Jest to rzeczownik, który występował już w czasach prasłowiańskich jako kry. Zgodnie z zasadami języka polskiego, słowa rodzime zapisujemy przez jedno -i. Warto również zwrócić uwagę na odmianę przez przypadki, gdzie w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także dopełniaczu liczby mnogiej, wyraz ten posiada jedno -i na końcu.
Krew to płynna tkanka występująca u zwierząt, która odpowiada między innymi za transportowanie tlenu i innych substancji do organów.
Krew może odnosić się do pokrewieństwa, a także linii rodowej. Jest to również określenie na czyjąś naturę oraz temperament.

Przykłady poprawnej pisowni

Kierowca został zatrzymany przez policję i okazało się, że miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
Kiedy policja dojechała na miejsce zdarzenia, wszędzie było mnóstwo krwi, ale brakowało narzędzia zbrodni.
Lekarka wypisała jej receptę na żelazo w tabletkach, bo miała za niski poziom tego pierwiastka we krwi.


Niepoprawna pisownia

krwii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krfi

Niepoprawna pisownia