Niepoprawna pisownia

Chiob

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Hiob

Poprawna pisownia, znaczenie: Hiob to męskie imię pochodzenia biblijnego. Czasami zapisywane jest jako Job. Oznacza człowieka prześladowanego. Jego starotestamentowe pochodzenie warunkuje, że powinno być zapisywane w oryginalnej formie, czyli przez H.

Przykłady poprawnej pisowni

Hiob stał się przedmiotem zakładu pomiędzy Bogiem a Szatanem, przez co stracił cały majątek i rodzinę.
Hiobowa wieść to związek frazeologiczny, który oznacza złą, tragiczną wiadomość.
Jednym ze świętych prawosławnych jest mnich Hiob Anzerski, który zmarł w XVIII wieku.


Niepoprawna pisownia

Hjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Chjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hiop

Niepoprawna pisownia