Niepoprawna pisownia

do rzucisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dorzucisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dożucisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dorzócisz

Niepoprawna pisownia