Niepoprawna pisownia

na prostuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprostuje

Poprawna pisownia