Pomimo niemalże identycznej wymowy, a także zbliżonego zapisu oba słowa mają różne znaczenia, przez co nie mogą być używane wymiennie. Należy poznać znaczenie każdego ze słów, aby użyć wariantu właściwego do kontekstu danego zdania – pomocne w tym będą definicje i praktyczne przykłady opracowane przez redakcję naszego serwisu. Przypominamy również, że w przypadku niepewności w sekcji komentarzy pod artykułem można pozostawić swoje pytanie, na które nasza redakcja z pewnością udzieli wyczerpującej odpowiedzi.

Poprawna pisownia

Francuzka

Poprawna pisownia, znaczenie: Francuzka to rzeczownik w rodzaju żeńskim, który odnosi się do kobiety lub dziewczyny o narodowości francuskiej, obywatelki Francji. Należy zapisywać go wielką literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Po poważnej kontuzji Francuzka wreszcie powraca na kort tenisowy.
Francuzka i Polka szły ulicą, rozmawiając i zaśmiewając się do łez.
Piękna Francuzka nie schodzi z okładek największych magazynów o modzie już niemal od dziesięciu lat.


Poprawna pisownia

francuska

Poprawna pisownia, znaczenie: francuska z kolei to przymiotnik w rodzaju żeńskim, określający osoby, przedmioty lub zjawiska odnoszące się do Francji lub Francuzów oraz związane lub wywodzące się z Francji. W ogromnej większości przypadków zapisujemy go mała literą. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy stanowi on część nazwy własnej, na przykład: Wielka Rewolucja Francuska. Co ciekawe, tylko pełna nazwa tego wydarzenia powinna być zapisana wielkimi literami, jej skrót, czyli rewolucja francuska pisana małą literą.

Przykłady poprawnej pisowni

Rewolucja francuska to okres w historii Francji, mający miejsce pod koniec XVIII wieku, kiedy to obalono monarchę Burbonów.
Większości osób muzyka francuska kojarzy się z akordeonem, Paryżem i romantycznymi klimatami.
Kuchnia francuska jest przede wszystkim lekka i delikatna, a jednocześnie wypełniona niezliczonymi smakami i aromatami.


Niepoprawna pisownia

Francózka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

francóska

Niepoprawna pisownia