Niepoprawna pisownia

nie słone

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niesłone

Poprawna pisownia