Niepoprawna pisownia

nie sądziż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie sądzisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesądzisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sondzisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sądzirz

Niepoprawna pisownia