Poprawna pisownia

10-metrowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

10-cio metrowy

Niepoprawna pisownia