Poprawna pisownia

10-metrowy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz 10-metrowy zapisujemy bez dodatku w postaci -cio. Jest to przymiotnik złożony, który składa się ze słów dziesięć, metr oraz interfiksu -o-, a także sufiksu -owy. Błędnym, choć często występującym zapisem, jest 10-cio metrowy. Poprawnie można zapisać ten wyraz złożony słownie: dziesięciometrowy, albo liczbowo-słownie, jako: 10-metrowy. W drugim przypadku obowiązkowe jest zapisywanie go z użyciem łącznika “-”.
10-metrowy oznacza, że dany przedmiot, linia, albo krawędź ma długość lub wysokość dziesięciu metrów. Może odnosić się także do wyznaczonej odległości.

Przykłady poprawnej pisowni

Niedaleko mojego domu wybudowano 10-metrowy budynek, który zasłania mi widok z okna.
Ponieważ chciałem, aby muzykę było słychać w całym moim domu, kupiłem kilka 10-metrowych przewodów do kolumn.
Kiedy zatrzymujesz się przed przejściem dla pieszych, pamiętaj o zachowaniu 10-metrowego odstępu od pasów.


Niepoprawna pisownia

10-cio metrowy

Niepoprawna pisownia