Słowa niezupełnie oraz nie zupełnie można zapisywać zarówno łącznie, jak i oddzielnie. Należy jednak wybrać odpowiednie z nich zgodnie z kontekstem wypowiedzi.

Poprawna pisownia

niezupełnie

Poprawna pisownia, znaczenie: niezupełnie piszemy łącznie zgodnie z ogólną zasadą języka polskiego, odnoszącą się do przysłówków z partykułą przeczącą nie, które są pisane razem. W tym kontekście niezupełnie oznacza, że coś zostało wykonane nie całkiem, nie w pełni, częściowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Niezupełnie zrozumiałem, co miałeś przed chwilą na myśli, więc musisz mi to dokładniej wyjaśnić.
Ostatnie zadania zrobił niezupełnie dobrze, dlatego postanowił się więcej uczyć i bardziej przyłożyć do kolejnych.
Był niezupełnie przekonany do słuszności tej sprawy, dlatego postanowił poradzić się ojca.


Poprawna pisownia

nie zupełnie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie zupełnie można w wyjątkowych sytuacjach zapisać także oddzielnie. Jest to zgodne z zasadą, że nie możemy pisać rozłącznie z przysłówkami, jeśli jego zadaniem jest podkreślenie różnicy pomiędzy dwiema sytuacjami, uwypuklenia kontrastu. W tym przypadku wypowiedź taka wymaga uzupełnienia o kontrastującą sytuację.

Przykłady poprawnej pisowni

Był przekonany nie zupełnie, a jedynie częściowo, dlatego wzbraniał się przed podjęciem decyzji.
Nie zupełnie, a tylko w połowie przygotował się do tego sprawdzianu, więc nie oczekiwał piątki.
Czuł się nie zupełnie, a jedynie połowicznie wyleczony z ostatniego przeziębienia i ciągle kichał.