Poprawna pisownia

w związku

Poprawna pisownia, znaczenie: w związku to wyrażenie przyimkowe – czyli połączenie przyimka w z rzeczownikiem związek. Wyrażenia przyimkowe są połączeniem przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami i zaimkami. Pisze się je rozdzielnie. I nie jest tutaj istotne ich znaczenie pierwotne lub przenośne.

Przykłady poprawnej pisowni

W związku z tym, że na zewnątrz panuje brzydka aura, nie pójdziecie bawić się na podwórku.
W związku z możliwością wystąpienia silnego wiatru, zaleca się pozostanie w domu.
W związku z twoją nieusprawiedliwioną nieobecnością na ostatnich lekcjach, obniżę ci ocenę z zachowania.


Niepoprawna pisownia

wzwiązku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zwionzku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzwionzku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zwiąsku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzwiąsku

Niepoprawna pisownia