Poprawna pisownia

jak na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to termin, który w języku polskim ma podobne znaczenie jak: do tej pory, na ten moment, tymczasem, dopóki coś się nie zmieni, póki co, do teraz. W jego skład wchodzą: zaimek jak oraz wyrażenie przyimkowe na razie. Dla przypomnienia, wyrażenia przyimkowe to zestawienia przyimków z innymi częściami mowy: rzeczownikami, liczebnikami, przymiotnikami lub przysłówkami. Warto zapamiętać, że w naszym języku ojczystym wyrażenia te (z nielicznymi wyjątkami) zapisujemy rozłącznie – tak też jest w przypadku opisywanego zwrotu. Oczywiście również zaimek jak także zapisywany jest oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam zamiaru się do niego odzywać, jak na razie ciągle mnie nie przeprosił.
Jak na razie nie udało nam się wynegocjować poprawy warunków pracy.
Służby porządkowe nie usunęły jeszcze wraków pojazdów, więc jak na razie ruch odbywa się wahadłowo.


Niepoprawna pisownia

jaknarazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakna razie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak narazie

Niepoprawna pisownia