Niepoprawna pisownia

komóś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komuś

Poprawna pisownia