Poprawna pisownia

rekonesans

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rakonesans

Niepoprawna pisownia