Niepoprawna pisownia

howa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowa

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten jest odmienionym w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym czasownikiem chować. Jego znaczenie to: ukrywać kogoś lub coś przed kimś, pielęgnować, wychowywać, a również hodować, grzebać zmarłych. Jeśli połączymy go z zaimkiem zwrotnym się, wówczas otrzymamy czasownik zwrotny niedokonany chować się, który znaczy: wychowywać się, ukrywać się przed kimś.
Powyższe sformułowanie zostało zapożyczone z języka czeskiego, w którym występuje termin chowati (czyli chować, uchować się od czegoś). Zgodnie z regułą, nakazującą zgodny z pisownią oryginalną zapis wyrazów obcego pochodzenia, należy zapamiętać, że wyraz chowa zawsze zapisujemy przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyglądając przez okno, można było dostrzec, jak większość ludzi chowa się przed upałami w domach.
Letnie, krótkie noce nie są do końca ciemne, gdyż Słońce nie chowa się zbyt głęboko pod widnokrąg.
Każdy naród, kraj czy społeczeństwo ma w swoim repertuarze taką mroczną tajemnicę, którą skrzętnie chowa pod dywan.