Poprawna pisownia

nie poznaliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznaliście

Niepoprawna pisownia