Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot, który zaznacza w zdaniu informację, będącą z punktu widzenia autora najistotniejszą lub wartą szczególnej uwagi. Ponieważ jest to wyrażenie przyimkowe, zasady ortografii sugerują zapis rozłączny jako jedyny poprawny. „Rz” w części „przede” jest natomiast związane z tym, że następuje ono po literze „p”. Do synonimów tego wyrażenia zaliczamy: w szczególności i głównie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przede wszystkim nie możemy się teraz poddać, za daleko w to zabrnęliśmy.
Przede wszystkim musimy trzymać się razem, wtedy szansa, że ktoś się zgubi jest mniejsza.
Proszę zapiąć pasy, bez tego nie ruszymy – bezpieczeństwo przede wszystkim!


Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia