Niepoprawna pisownia

brzytka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzydka

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik brzydka (jaka?) jest przeciwstawny do wyrazu ładna, piękna. Jest to słowo oceniające i wartościujące. Określa przede wszystkim złe wrażenia zmysłowe, które może wywołać człowiek, zwierzę, czyn czy użyte słownictwo. W znaczeniu żartobliwym występuje w określeniu mężczyzn, czyli jako brzydka płeć.
Synonimem wyrazu brzydka jest więc słowo nieładna. Jego przeciwstawnym odnośnikiem jest określenie: niebrzydka, ładna. Przymiotnik brzydka zawsze piszemy przez literę d. O ortografii decyduje przede wszystkim pochodzenie wyrazu z języka starocerkiewnosłowiańskiego. Tutaj brzydka to *bridъkъ (ostra, cierpka, niesmaczna, wstrętna, szpetna). Spółgłoska d pojawia się też w wyrazach pokrewnych takich, jak: brzydal, brzydactwo, brzydota.
Niepoprawna pisownia przez literę t jest wynikiem fonetyki, czyli ubezdźwięcznienia głoski d. W wypowiedzianym więc słowie brzydka, d zanika i słychać wyraźnie spółgłoskę t.

Przykłady poprawnej pisowni

Jaka brzydka twarz! Ewidentnie musiała przesadzić z operacjami plastycznymi.
Czujesz ten brzydki zapach? Ciekawe skąd dochodzi, wcześniej go nie było.
Musisz pozbyć się brzydkiego nawyku obgryzania paznokci.


Niepoprawna pisownia

bżytka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżydka

Niepoprawna pisownia