Niepoprawna pisownia

zaopiekóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaopiekuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za opiekuje

Niepoprawna pisownia