Poprawna pisownia

za ładna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załadna

Niepoprawna pisownia