Niepoprawna pisownia

nie poradni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieporadni

Poprawna pisownia