Niepoprawna pisownia

za czeka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczeka

Poprawna pisownia