Poprawna pisownia

nie poprawi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoprawi

Niepoprawna pisownia