Internet to sieć łącząca wiele komputerów (hostów) na całym świecie. Jest to również medium, które obsługuje sieć, zbliżone do innych mediów, takich jak telewizja czy radio. W chwili obecnej jest najchętniej wykorzystywane do szybkiego przesyłania informacji.

W zależności od kontekstu każda z podanych dwóch form zapisu może być prawidłowa. W momencie używania tego słowa jako nazwy własnej, należy używać wielkiej litery. Jednakże, kiedy mówimy o ogólnodostępnym medium lub usłudze, dopuszczalny jest zapis z małej litery.

Internet jako nazwa własna:
Wczoraj zakładali nam w domu Internet od znanego operatora, który będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego.
Amerykański pomysł na ogólnodostępną sieć, łączącą naukowców, przerodził się w znany nam dziś Internet.
Szacuje się, że Internet rozwijany był od lat sześćdziesiątych XX wieku, a jego rozrost trwa bezustannie.

Internet jako medium:
Wieczorem moi koledzy grali w gry przez internet, ale nie mogłem do nich dołączyć, bo miałem trochę pracy.
Obecnie niemal wszyscy mają w domu internet, dlatego dostęp do informacji jest bardzo ułatwiony.
Odkąd mam w domu internet, chętnie z niego korzystam, sprawdzając między innymi teksty ulubionych piosenek.