Poprawna pisownia

heroizm

Poprawna pisownia, znaczenie: heroizm zapisuje się przez h. Słowo to jest zapożyczeniem bezpośrednio przyjętym do polski z francuskiego, jednakże jego korzenie pochodzą z łaciny oraz greki. Wywodzi się od słowa heros (gr. hḗrōs), co oznacza bohatera, ale także półboga. Zapożyczenia w języku polskim zapisuje się w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału.
Heroizm oznacza zachowanie bohaterskie, wyjątkowo odważne, często wykraczające poza postępowanie przeciętnych osób. Cechuje się ogromnym poświęceniem dla sprawy.

Przykłady poprawnej pisowni

Heroizm nie był jej celem, ale gdy potrzebna była odwaga, potrafiła ją w sobie odnaleźć.
Ich heroizm nie poszedł na marne: wojna, mimo że okupiona stratami, została wygrana.
Gdyby nie heroizm króla, pewnie nie udałoby im się zwyciężyć wrogiego wojska.


Niepoprawna pisownia

cheroizm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

heroism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

herojizm

Niepoprawna pisownia