Niepoprawna pisownia

ślizgo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ślisko

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek stanowiący formę słowa śliski i określający najczęściej gładką i wilgotną powierzchnię o minimalnym tarciu, która może być przez to niebezpieczna dla pojazdów lub osób, które się po niej poruszają. Ślisko to także słowo mogące określać coś niepewnego, ryzykownego lub niebezpiecznego, szczególnie tworząc związek frazeologiczny śliski temat. Może być też określeniem na coś nieprzyzwoitego, co zawiera w sobie dwuznaczne aluzje. Przypuszczalne wywodzi się od prasłowiańskiego słowa ślizk, jednak etymologia nie ułatwia zapamiętania poprawnej pisowni, gdyż zamiana z na s w środku wyrazu nastąpiła dopiero w wyniku uproszczenia wynikającego z artykulacji (upodobnienia pod względem dźwięczności). Nie ułatwia również wymiana ślisko na słowa takie jak ślizgawka czy ślizgać się pisane przez z w środku, stąd rekomendujemy nauczenia się pisowni tego słowa na pamięć.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu dziwi Cię, że jest tu ślisko? To przecież lodowisko i musi być na nim ślisko!
Jeśli nie lubisz prowadzić auta, kiedy na drodze jest ślisko to lepiej pojedź dzisiaj na uczelnię autobusem.
Na szczycie góry było zbyt ślisko, by kontynuować wspinaczkę, więc musieli przełożyć atak szczytowy na inny dzień.


Niepoprawna pisownia

ślizko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ślisgo

Niepoprawna pisownia