Niepoprawna pisownia

nie pogoda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie.


Poprawna pisownia

niepogoda

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim wyraz niepogoda oznacza złą pogodę lub niekorzystną sytuację życiową.
Słowo to składa się z dwóch części mowy. Pierwszą jest partykuła nie, a drugą jest pogoda – wyraz będący rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Zasada ortograficzna mówi, że partykułę nie z rzeczownikami piszemy łącznie i tak jest w tym przypadku.
Wyjątkowo, gdy chcemy podkreślić znaczenie zaprzeczenia nie, można wyraz ten napisać rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kilka dni z rzędu pada deszcz, ta niepogoda będzie trwała jeszcze jakiś czas.
Po odejściu ostatniego dyrektora, do firmy zawitała finansowa niepogoda.
To jest nie pogoda, ale prawdziwy Armagedon – ta wichura i ulewa!