Poprawna pisownia

żądza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondza

Niepoprawna pisownia