Niepoprawna pisownia

kawiarnii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kawiarni

Poprawna pisownia, znaczenie: kawiarnią nazywa się lokal, w którym można zamówić kawę, herbatę, jak również różnego rodzaju desery i dodatki do tych napojów. Słowo kawiarni pojawia się w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku podczas odmiany wyrazu kawiarnia.
Kawiarni należy zapisywać przez jedno -i. Warunkuje to ogólna zasada języka polskiego, dotycząca wyrazów kończących się na -ia, zapisywane po spółgłosce n. Zgodnie z nią, jeśli słowo w mianowniku wymawiane jest przez -ńa, a podczas odmiany przez -ni, należy zawsze zapisywać je z jednym i na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłem wczoraj w nowej kawiarni. Mają bardzo duży wybór kaw i herbat, dlatego chętnie cię tam zabiorę.
Kiedy Izka była w kawiarni, trafiła na rodzinę, która pozwalała swojemu dziecku na wszystko.
W tej kawiarni jest wyjątkowo dużo ludzi, więc może znajdziemy inne miejsce, żeby spokojnie porozmawiać?


Niepoprawna pisownia

kawjarnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kawjarni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kafiarni

Niepoprawna pisownia